Om sidan

Kursen och teknologin

Den här sidan är en del av kursen "ramverk2" vid Blekinge Tekniska högskola. Kursen lär ut Javascript och ramverk och läses under andra året av programmet Webbprogrammering.

Den här sidan är byggd med Javascript och har en express.js server som backend. Som templatemotor använder sig sidan av Handlebars. För frontend använder sig sidan av CSS-ramverket Bulma. Vissa sidor (redovisningarna) är skrivna i markdown i egna filer som läses in och parsas.