Min app

En fortgående del av kursen

Som en del av kursen ska vi utveckla och skapa en app med realtidsfunktionalitet.

Min app-idé än så länge är att skapa en app/sida för fågelskådare där de kan rapportera in siktade fåglar. Den här delen ska uppdateras automatiskt när en ny siktrapport skapas.

Utöver detta ska det på sidan finnas en chattfunktion där man kan chatta sinsemellan.

Teknikmässigt kommer sidan använda sig av ett API som körs av express och sedan någon from av klient. Här har jag ännu inte bestämt mig hur jag ska skriva den. Det vore roligt att testa på något JavaScript-ramverk som eventuellt REACT eller VUE för detta.

Realtid

Appen kommer ha realtidsinslag i både chatten och i rapportöversikten. Man ska alltså inte behöva uppdatera sidan för att se nyinkommna händelser/observationer eller chattinlägg.

Den här funktionaliteten kommer att skötas med hjälp av WebSockets.

Appen på GitHub