mongo-crud-simple

Modul för att hantera CRUD mot en MongoDB databas

Min modul (mongo-crud-simple) är en modul som öhjälper en användare att ansluta och genomföra enkel CRUD mot en MongoDB databas.

Modulen använder asynkrona tekniker i node (async/await) för att hantera de promises som drivrutinen för MongoDB returnerar.

Modulen är enhetstestad med hjälp av Jest och har ett CI-flöde bestående av CircleCI och Scrutinizer och jag har lyckats uppnå 91% kodtäckning.

Vidare är modulen integrerad i den här me-sidan och används i Biblioteket.

Modulen på GitHub